ikon-hus-loggahus-99x81 25 års erfarenhet, 200 timmerhus byggda
ikon-loggar-loggahus-105x81 Våra experter väljer långsamtväxande timmer med täta årsringar för högsta kvalitet
25 cm timmerväggar för bättre värmevärde
Klimatsmart, hållbart hus som är miljövänliga och hälsosamt att leva i

Så undviker du byggfällorna

Vi har arbetat med timmerhus i över 21 år.

Under årens lopp har vi sett och upplevt många vanliga misstag som sker i samband med beställning och byggande av timmerhus. De första åren gjorde vi våra egna misstag. Vi har alltid erkänt när vi gjort fel, korrigerat misstagen och sett till att lära oss vår läxa för att båda vi och andra ska kunna dra nytta av våra erfarenheter.

Här har vi gjort en lista över några av de viktigaste sakerna att tänka på. Vid större projekt gäller det att hålla sig till det gamla ordspråket ”måtta två gånger, hugg en.”

Du är alltid välkommen att diskutera dina planer via telefon eller få mer information via e-mejl, så tveka aldrig att kontakta oss.

1. Oklar budget

Det här misstaget är vanligast när det handlar om inrednings- och slutbehandlingsskedet.

Kunden har inte en övergripande bild av den sammanlagda kostnaden eller full koll på sina egna ekonomiska tillgångar. Ofta slösas tid på att planera ett hus med 200 m2, när pengarna i själva verket endast räcker till för 100 m2.

Gå noga igenom dina tillgångar först och lämna utrymme för oväntade kostnader – på så sätt slipper både du och byggföretaget otrevliga överraskningar under arbetets gång.

2. Specialister konsulteras inte när huset designas

När du noga sett över dina ekonomiska förutsättningar kan du ta nästa steg – att skissa på ritningar för att illustrera dina önskemål.

Ofta används oerfarna arkitekter, eller inga arkitekter över huvud taget. Det slutgiltiga priset beror till stor del på t.ex. väggarnas längd och antalet hörn mellan olika väggar, vilket en oerfaren arkitekt eller kunden själv inte tar med i beräkningarna.

När ett timmerhus designas är det många små detaljer som måste tas hänsyn till, t.ex. hur timmerväggarna sätter sig. Att blunda för de här detaljerna kan visa sig bli väldigt kostsamt i slutändan.

När ett hus designas måste t.ex. människors rörelsemönster och var de kommer att tillbringa mest tid i huset specificeras. På så sätt kan man undvika t.ex. köksfönster som sitter för lågt och inte lämnar rum för tillräckligt med hyllor, eller vardagsrumsfönster som sitter för högt och skymmer utsikten när du slagit dig ned i en bekväm fåtölj. Att ändra på sådana detaljer efter att väggarna kommit på plats är betydligt besvärligare (och dyrare) än om det sker under designstadiet.

En arkitekt med gedigen erfarenhet av att designa timmerhus och som anlitats redan i ett tidigt skede kan ge dig goda råd och garantera det bästa lösningarna som ryms inom din budget.

3. Kostnadskalkylen är inte tillräckligt genomtänkt

Alldeles för ofta när kunder ber om kostnadsförslag förstår de inte fullt ut hur komplicerat arbetet som väntar faktiskt är. De har heller inte de kunskaper eller den tid som krävs för att jämföra de material som kan användas. Besluten fattas därför ofta helt och hållet baserat på prislappen.

Men alternativet som ser billigast ut inledningsvis kan visa sig bli dyrare i långa loppet om inbesparningarna görs på fel ställen.

Valet av material har stor inverkan på priset, likaså nivån av slutbehandling och fönstrens, dörrarnas och takmaterialets kvalitet etc. Det är mycket som måste tas i beaktande för att kunna bedöma kostnaden för ett timmerhus.

Vi finns här för att du ska kunna dra nytta av våra erfarenheter och komma med goda idéer – allt för att du ska kunna hitta bästa tänkbara lösning.

Tveka aldrig att ta kontakt och berätta om dina förhoppningar och mål.

Klicka på ”Gilla” om du har hittat användbar information i den här artikeln, eller på ”Dela” ifall du tror att den kan vara intressant för dina vänner. Tack för din feedback!

Vill du ställa oss en fråga?

Peter
Ta kontakt så
svarar vi inom kort.
Du kommer att få ett mejl från

Peter

Du kan också ringa oss+46 (0)70-534 15 09
Kontakta vår expert Top