ikon-hus-loggahus-99x81 25 års erfarenhet, 200 timmerhus byggda
ikon-loggar-loggahus-105x81 Våra experter väljer långsamtväxande timmer med täta årsringar för högsta kvalitet
25 cm timmerväggar för bättre värmevärde
Klimatsmart, hållbart hus som är miljövänliga och hälsosamt att leva i

Bygga med oss

Det är skillnad på timmer och timmer.

Våra handbilade stockar skiljer sig från maskinbehandlade stockar. Våra stockar förblir en del av naturen och har alla sin egen historia att berätta.

Ett handbyggt timmerhus speglar hantverkarnas erfarenhet och förmåga att bedöma exakt var varje enskild stock passar bäst in i huset.

Att bygga ett timmerhus för hand är raka motsatsen till att förlita sig på fabrikernas produktionslinjer, det är en konstform som bara de bästa hantverkarna klarar av.

Våra tjänster är utformade för att alla tänkbara problem ska kunna undvikas.

Våra teammedlemmar är aldrig låsta till ett enda projekt. Vi rör oss mellan olika projekt i olika faser för att kunna lägga märke till sånt som den som blivit alltför hemmablind kanske inte ser.

Alla teammedlemmar känner till var byggprocess i sin helhet och vet alltid vilka detaljer som ska prioriteras just för tillfället. Du kan vara helt säker på att ingenting missas.

Hur arbetar vi?

  • Vi väljer själva timmerstockar med täta årsringar för högsta kvalitet.
  • Alla stockar barkas för hand för att de ska behålla sin unika karaktär.
  • De barkade stockarna placeras i torkkammare i upp till en månad. Efter det torkas de i en andra omgång utomhus i 6–12 månader. När fukthalten ligger på ~20 procent kan vi vara säkra på att fortsatt torkning inte påverkar stockarnas dimensioner nämnvärt.

Vi har över 23 års erfarenhet av att bygga timmerhus, och teammedlemmarna har i genomsnitt minst 10 års erfarenhet.

Om du har bestämt dig för att anlita oss, så går processen till så här.

timmerhus
1.

FÖRSTA KONTAKT
Nu påbörjar vi vårt gemensamma projekt från din idé. Kanske står du redan med en färdig ritning, eller gillade något av våra exempelhus, eller så har du en drömbild skissad på en liten servett. Oavsett vilket är du välkommen att höra av dig. Vi utgår från din idé, ger råd och kommer med förslag på hur ditt timmerhus skulle kunna se ut. Vi kan rekommendera arkitekter med gedigen erfarenhet av att designa timmerhus. En kvalificerad arkitekt garanterar både att ditt timmerhus är funktionellt och att det känns unikt.

Loggahus-Architect-timmerhus
2.

OFFERT OCH AVTAL
När idén har landat i ett konkret förslag kommer vi överens om hur och vem som ska göra vad. Till det förslaget får ni en offert med tydlig specifikation av arbete och material samt en beskrivning av det planerade arbetet. Vi tar fram en betalningsplan för hela timmerhusets byggperiod. Vi gör detta för att säkerställa att inga avbrott kommer ske under byggprocessen utan att byggnationen kan fortlöpa smidigt.
Efter att alla viktiga beslut har fattats så spikas det exakta arbetsschemat och budget. Oavsett om du bygger en lyxig villa på en bergstopp eller en mysig bastu i skogen så vet du alltid vad dina pengar går till och vad byggstatusen är just för tillfället.
Innan byggstart skrivs ett avtal mellan oss. Avtalet är en trygghet för båda parter och styr vilket hus som ska byggas, när det ska byggas, betalningsplan, tidsplan osv.

Nurga sobitamine
3.

BYGGNATION
Innan husets påbörjas byggas görs grundliga beräkningar och huset tillverkas i vår fabrik. Vi samlar ett team med de lämpliga erfarenheterna för just ditt timmerhus. Vi har över 25 års erfarenhet av att bygga timmerhus, och teammedlemmarna har i genomsnitt minst 10 års erfarenhet.
Vi väljer långsamtväxande timmer med täta årsringar för bästa kvalité. Stockarna är torkade i torkkammare i upp till en månad. Efter det torkas de i en andra omgång utomhus i 6–12 månader så fukthalten ligger på ~20 procent. Då vi kan vara säkra på att fortsatt torkning inte påverkar stockarnas dimensioner nämnvärt. Efter det barkas stockarna för hand för att de ska behålla sin unika karaktär. Timret blockas genom att det rakskärs på två motsatta sidor, genom sågning. På över- och undersidan behålls stockens avsmalning och vi timrar enligt topp-rotmodellen d v s varannan stock vänds så att toppände vilar på rotände och tvärtom så det blir ett naturlig levande hus.
Ni följer hela bygget via en kamera i fabriken eller besöker oss på plats i fabriken.

4.

LEVERANS
Innan leverans, dubbelkollar vi att allting är redo. När huset levereras åker våra egna montörer med, för att vi ska säkerställa kvaliteten hela vägen till färdigt hus. Väggarna timras upp på den färdiga grunden som lagts på tomten. Därefter installeras taket, fönstren, innertaket och innerväggarna. Ur säkerhetssynpunkt är endast fullt försäkrade arbetare tillåtna att jobba på byggarbetsplatsen.

timmerhus-loggahus
5.

UNDERHÅLL
I samband med att huset levereras förser vi dig med instruktioner för underhåll och goda råd som försäkrar att ditt timmerhus står stadigt och känns inbjudande i decennier. Hela tanken är att ditt timmerhus ska lägga grunden för ett bekymmersfritt liv.
Vi har aldrig gjort en kund besviken och känner vartenda hus vi byggt utan och innan. Om du vill ställa oss frågor 15 år senare så är det inga bekymmer.
När ditt timmerhus är färdigt förser vi dig med noggranna instruktioner om hur du bäst sköter om det. Till exempel:
• Under de tre första åren efter att huset byggts bör eventuella fästena justeras för att undvika skada när timmerstockarna sätter sig.
• Med fem års mellanrum bör timmerstrukturen målas om för att bibehålla sin lyster.

När ditt timmerhus är färdigt förser vi dig med noggranna instruktioner om hur du bäst sköter om det. Till exempel:

  • Under de tre första åren efter att huset byggts bör fästena justeras för att undvika skada när timmerstockarna sätter sig.
  • Med fem års mellanrum bör timmerstrukturen målas om för att bibehålla sin lyster.

Vill du ställa oss en fråga?

Peter
Ta kontakt så
svarar vi inom kort.
Du kommer att få ett mejl från

Peter

Du kan också ringa oss+46 (0)70-534 15 09
Kontakta vår expert Top