ikon-hus-loggahus-99x81 25 års erfarenhet, 200 timmerhus byggda
ikon-loggar-loggahus-105x81 Våra experter väljer långsamtväxande timmer med täta årsringar för högsta kvalitet
25 cm timmerväggar för bättre värmevärde
Klimatsmart, hållbart hus som är miljövänliga och hälsosamt att leva i

Offerter för timmerhus – att tyda dem och ställa de rätta frågorna

Ett timmerhus är en stor investering som förverkligar stora drömmar.

Här har vi samlat information som hjälper dig att få ut så mycket som möjligt för dina pengar. Ju bättre påläst du är, desto bättre frågor kan du ställa och desto snabbare hittar du rätt lösning för dig och dina behov.

Om de följande punkterna väcker frågor – tveka inte att ta kontakt. Vi har över 23 års erfarenhet.

1. Beakta priserna och byggmaterialens kvalitet

Ett kostnadsförslag måste lista alla byggmaterial som kommer att användas för timmerhuset, eftersom valet av byggmaterial har stor inverkan på priset.

Vill du ha ett Handtimmrat eller Maskinellt tillverkadt timmerhus?

HANDTIMMRADE HUS är den traditionella metoden där timmermännen med hand välver ut stockar och bygger ihop huset för hand. Timmret blockas normatl genom att det rakskärs på två motsatta sidor, genom sågning eller fräsning. På över- och undersidn behålls sockens avsmalning och man timrar enligt topp-rotmodellen  dvs varannan stock vänds så att toppände vilar på rotände och tvärtom.

INDUSTRIELL, MASKINELL TILLVERKNING av timmerhus innebrär att man ur rektangulärt sågade eller frästa block fräser och hyvlar fram profilerade och enhetliga dimensionerade stockar som byggs ihop till ett hus.

Om miljöaspekten är viktig bör du också försäkra dig om att alla material som används är miljövänliga.

För att spara plats och pengar används för kan en reglad innervägg användas för invändiga väggar.

2. Kontrollera att transport och installation ingår i priset

Dubbelkolla att priskalkylen tydligt inkluderar transport av byggmaterialen. Om den kostnaden inte specificerats, tillkommer ofta ett femsiffrigt belopp till slutpriset.

Bostadskostnader för arbetare och hyrkostnader för lyftkran kan också komma till om de inte listas separat i offerten. De kostnaderna kan innebära en ytterligare utgift på ca. 30 000–40 000 kronor.

Se efter om arbetsbeskrivningen också inkluderar installationen av materialen.

Om du installerar dem själv bör du ta reda på om materialkostnaden syftar till råmaterial eller prefabricerade.

3. Hur färdigställt blir huset?

De flesta missförstånden mellan kunder och byggfirmor handlar om hur färdigställt huset blir. Med andra ord – vid vilket skede av byggprocessen anser sig firman vara färdig.

De vanligaste alternativen är ”väggar, tak, dörrar, fönster och exteriör färdigt”, eller ”nyckelfärdigt”, men kunden och byggföretagen kan själva komma överens om exakt vilka lösningar som önskas.

Problem uppstår vanligtvis inte vad gäller ytterväggarna, utan snarare när det handlar om mer detaljerat arbete, som tak, innertak och mellanväggar.

Byggaren kanske syftar till innertak som endast består av balkar i sitt kostnadsförslag, medan kunden förväntar sig balkar, isolering, fuktskydd, ventilation och panel. Kanske till och med att det blir färdigmålat? Priset kan i slutändan bli det tredubbla jämfört med det i offerten.

4. Gör en grundlig bakgrundskontroll

Materialval och vilket arbete som arbetsbeskrivningen i offerten inkluderar är objektiv fakta och bör inte ställa till några bekymmer så länge de diskuterats igenom ordentligt.

Men kostnadsförslaget innehåller ju även inslag av mer subjektiv natur. Hantverkets kvalitet är svår att utläsa i offerten.

Det innebär att du själv måste göra efterforskningar och bekanta dig med företagets bakgrund.

Försök att ta kontakt med tidigare kunder om det är möjligt. Kontrollera om företaget står i skuld och om de betalat sina arbetsgivaravgifter.

En bakgrundskontroll kan innebära skillnaden mellan ett lyckligt slut och en förlorad handpenning.

5. Be om ett tydligt betalningsschema

Företag som ber om handpenning måste kunna visa exakt hur den används.

Har du stött på ett upplägg där ett företag ber om handpenning men inga andra betalningar förväntas förrän huset färdigställts? Då är det dags att vara på sin vakt.

6. Be om en kostnadskalkyl för var byggfas

Kostnadsförslagen är enklare att jämföra om du ber om en separat kostnadskalkyl för var byggfas.

  • Definiera den första fasen som externa väggar och en oisolerad takstruktur.
  • Nästa fas bör bestå av ett färdigställt tak samt fönster och ytterdörrar.
  • Den tredje fasen bör inkludera allt invändigt arbete.

En offert för ett timmerhus där ingenting lämnas åt slumpen – och som läses på samma sätt av både kunden och företaget – blir i slutändan ett detaljerat och omfattande dokument. Nöj dig därför aldrig med ett kostnadsförslag som får plats på två-tre sidor.

Fönsterspecifikationer är ett exempel på en detalj med flera olika tänkbara alternativ. Ska de kunna öppnas? Hur många lager, vilken färg och vilken typ handlar det om?

I arbetet med interiören ingår också många detaljer, möjligheter och alternativ som måste slås fast i förväg.

Som kund vill du ofta ha ”nyckelfärdiga” offerter för att kunna jämföra kostnader, men försök att se arbetet med interiören som ett långsiktigt projekt ifall budgeten begränsar.

Det är alltid klokast att inte fästa för stor vikt vid interiören och slutbehandling i det inledande skedet, utan istället fokusera på de stora grundläggande frågorna. Framtida investeringar i interiören kan aldrig kompensera för ett hus som i grund och botten är dåligt byggt, och framtida reparationer av husets stomme (om de ens är möjliga) kommer garanterat att kosta skjortan.

Klicka på ”Gilla” om du har hittat användbar information i den här artikeln, eller på ”Dela” ifall du tror att den kan vara intressant för dina vänner. Tack för din feedback!

Varför investera i ett handbyggt timmerhus?

Ett unikt privilegium

Dagens människor drar sig allt mer ifrån naturen, och låter sig istället överösas av teknologi och staden stressiga miljö.

Överbefolkning och urbanisering skapar ytterligare distans till naturen, så färre och färre människor får möjlighet att bo i närheten av naturen.

Ännu färre får chansen att bo i ett handbyggt timmerhus.

Ett timmerhus erbjuder en tillflykt från vardagsstressen. Det erbjuder ett lugn som bara kan uppnås genom att följa vattnets brus eller den sprakande elden.

Ett handbyggt timmerhus minskar stressen, ökar kreativiteten och fyller sinnet med goda intentioner.

Direktkontakt med naturen

En handbilad timmerstock är det material som tar dig närmast naturen – barken avlägsnas och stockarna bilas för att passa perfekt samman.

Ett handbyggt timmerhus bibehåller träets originaltillstånd bäst. Att behandla stockarna rätt resulterar i betydligt mindre spill än för ett maskintillverkat timmerhus. Ett handbyggt timmerhus bevarar naturen.

När du befinner dig i ett timmerhus, särskilt under de första åren, hör du hur stockarna lever när de torkar och sätter sig.

Det är ett ljuvligt ljud där hantverkarens erfarenhet skiner igenom – det vittnar om hur huset blir starkare och står stadigare för varje år som går.

En god investering

De träd vi använder för våra stockar är minst 100 år gamla, medan fabrikernas hus byggs av betydligt yngre timmer.

Träd som är minst 100 år gamla resulterar i stockar med en diameter på 28–32 cm i den smalaste änden. Sådana stockar lägger grunden för ett vackert och massivt hus, vars värde bara ökar med tiden – med andra ord en väldigt god investering.

Vill du ställa oss en fråga?

Peter
Ta kontakt så
svarar vi inom kort.
Du kommer att få ett mejl från

Peter

Du kan också ringa oss+46 (0)70-534 15 09
Kontakta vår expert Top